consultanta pentru managementul deseurilor

Specialistii nostri acreditati pentru managementul deseurilor va pot ghida si furniza  informatii  privind:

-modul de amenajare/pregatire al zonei de stocare temporara a deseurilor;
-modul de ambalare temporarasi securizare a deseurilor generate(recipienti folositi, concomitent cu modul de etichetare cu fise de siguranta pentru fiecare categorie in parte, toate acestea conform legislatiei in vigoare);
-modul de  semnalizare al zonelor cu deseuri;
-instruirea angajatilor beneficiarului asupra modului de manipulare a deseurilor;
-modul de gestionare al depozitului temporar de deseuri;
-solutii de valorificare maximala a deseurilor generate;
-informatii privind modul de completare a formularelor aferente generarii, raportarii lunare, etc, a deseurilor generate;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s