obtinere autorizatii

Va oferim acces la toate actele cerute de sistemul legislativ în vigoare. Acţionând cu noi câştigaţi timp, bani, energie şi aveţi simultan garanţia experienţei.Green Recycle este în acelaşi timp atentă la schimbările legislative, astfel că, dacă observaţi schimbări în lege, este foarte probabil ca firma noastră să le fi indexat deja.

documente

Serviciile noastre de consultanta specifice:

 • Întocmire studii de evaluare a impactului;
 • Întocmire Bilanț de Mediu nivel 0 si 1;
 • Întocmire Bilanț de Mediu nivel 2;
 • Studii de risc;
 • Studii de amplasament;
 • Studii de fezabilitate;
 • Obținere de Avize şi de Autorizații de Mediu(de functionare, acorduri de mediu, etc)
 • obtinere autorizatii Ape;
 • audit de mediu;
 • Consultanţă de mediu (ex: instruirea personalului întreprinderii asupra modalităţilor de manipulare şi gestionare a deşeurilor, de transport, de ambalare/securizare, de depozitare temporară etc);
 • Monitorizarea și managementul deşeurilor din cadrul întreprinderilor;
 • Organizarea şi avizarea transporturilor de mărfuri şi deşeuri periculoase.

Serviciile noastre de consultanță sunt oferite la nivel national. Scopul nostru este de a debloca potențialul  adevărat al clientilor nostri, prin optimizarea performanței lor in vederea atingerii obiectivelor propuse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s